Aktualne teme:

Znanstveno sodelovanje Pravnih fakultet v Ljubljani in na Dunaju

12.9.2018 sta dekana Pravne fakultete v Ljubljani prof. Juhart in Pravne fakultete na Dunaju prof. Oberhammer podpisala dogovor o znanstvenem sodelovanju med fakultetama. V sklopu dogovora bo vsake dve leti organiziran Dan pravnikov (izmenično v Sloveniji in Avstriji). V sodelovanju s Avstrijskim kulturnim forumov v Ljubljani bo vsako leto organizirana poletna šola "Avstrijsko pravo" v Ljubljani. Sodelovanje bo spodbujalo razvoj skupnih projektov. Za doktorande Pravne fakultete v Ljubljani obstaja možnost strokovne izmenjave mladih znanstvenikov in znanstvenic v sklopu Vienna Doctoral Academy. "Communicating the Law - Innovative Approaches to Law and Society".

DSCF0027.JPG

Osebe na slikah:

prodekan prof. Meissel, dekan prof. Oberhammer, dekan prof. Juhart, prof. Rudolf


Letopis o avstrijski kulturni dejavnosti v tujini 2016 »Austria Kultur International«


Letopis »Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2016« nudi informacije o pestri avstrijski kulturni dejavnosti v tujini. To so v letu 2016 izvajali 31 avstrijski kulturni forumi in pisarne za sodelovanje, 88 avstrijska veleposlaništva in generalni konzulati, 65 avstrijske knjižnice/čitalnice, 9 Avstrijskih inštitutov in dve znanstveno-tehnološki pisarni v Washingtonu in Pekingu. V letu 2016 se je, vključno z avstrijskim knjižnicami/čitalnicami, v 105 državah zvrstilo preko 6.200 dogodkov. Publikacijo „Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2016“ lako kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik .

Zasnova avstrijske kulturne dejavnosti v tujini 2015 – 2018 »Auslandskulturkonzept 2015–2018«

Avstrijska zunanja politika si prizadeva za tvorno, inovativno in ustvarjalno zunanjo kulturno politiko. Naloge in cilji le-te so opredeljene v zasnovah avstrijske kulturne dejavnosti v tujini »Auslandskulturkonzept 2015-2018«. Pri tem se avstrijska zunanja kulturna dejavnost zavzema zlasti za posredovanje sodobnih vidikov kulturnega in znanstvenega ustvarjanja.Glavni vsebinski poudarki kulturne dejavnosti v tujini v obdobju 2015 – 2018 so film in novi mediji, arhitektura, ples, ženske v umetnosti in znanosti ter Avstrija kot mesto dialoga.Kulturno dejavnost v tujini izvaja ustrezna mreža, ki jo trenutno tvori 31 avstrijskih kulturnih forumov in pisarn za sodelovanje, 88 veleposlaništev in generalnih konzulatov, 64 avstrijskih knjižnic/čitalnic, 8 Avstrijskih inštitutov, dve znanstveno-tehnološki pisarni ter 120 avstrijskih lektorjev na tujih univerzah.Publikacija »Auslandskulturkonzept 2015-2018« je na voljo kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik.

schreibART AUSTRIA. Program literature oddelka za kulturo Avstrijskega zunanjega ministrstva

Druga izdaja publikacije schreibART AUSTRIA, programa literature, ki ga predlaga oddelek za kulturo pri Avstrijskem zveznem ministrstvu za integracijo in zunanje zadeve, predstavlja 16 izbranih literarnih glasov, ki soustvarjajo aktualno podobo književnosti v Avstriji V publikaciji schreibART AUSTRIA 2016 se lahko podate na raziskovalno pot skozi besedila in svetova naslednji avtorjev: Thomas Arzt, Dimitré Dinev, Erwin Einzinger, Milena Michiko Flašar, Susanne Gregor, Alois Hotschnig, Anna Kim, Karin Peschka, Irene Prugger, Kathrin Röggla, Carolina Schutti, Lisa Spalt, Michael Stavarič, Anja Utler, Anna Weidenholzer in Daniel Wisser. schreibART si lahko tukaj kot pdf-Dokument prenesete na svoj računalnik.

Publikacija o ženskah v družbi, kulturi in znanosti »KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft«

Publikacija o ženskah v družbi, kulturi in znanosti »KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft« predstavlja številne izjemne ženske v Avstriji, ki so od 18. stoletja do danes zaznamovale Avstrijo in pisale zgodovino. Publikacija „KALLIOPE AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft“ je na voljo kot pdf-Dokument. Istoimenski program KALLIOPE v okviru kulturne dejavnosti v tujini podpira avstrijske kulturne forume, veleposlaništva in generalne konzulate pri ozaveščanju o dosežkih žensk – tako v preteklosti kakor tudi danes.