DELOVNA PRAKSA IN VOLONTERSTVO

 

Prakse v okviru programa Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci (podprogram programa ERASMUS+) podpira mobilne in inovativne projekte v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Posamezniki se udeležijo praks ali prebivajo v tujini in tako poglobijo svoje znanje, kompetence ter sposobnosti.
Program finančno podpira strokovne prakse v tujini, NE PA bivanja za učenje/poglobitev tujega jezika!

Več o ciljni skupini, financiranju in kontaktih najdete tukaj:

  • Ciljna skupina: Trajanje
  • Osebe v osnovnem poklicnem izobraževanju  (dijaki) IVT  (Initial Vocational Training): 2 – 39 tednov
  • Osebe na trgu dela PLM (People in the Labour Market)2-26 tednov
  • Strokovnjaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET Professionals)1 – 6 tednov

Osebe v osnovnem poklicnem izobraževanju prejemajo dnevnico (glej razpredelnico) ter pavšal za potne stroške (v odvisnosti od razdalje).

Financiranje - dotacije

Za delovno prakso v Avstriji dijak (IVT) prejme npr.:

Dnevnica
Dan 1 – 14 Dan 15 – 60 Dab 61  360

Avstrija: € 64,00€ 45,00€ 32,00

Iz dnevnice je potrebno kriti namestitev, prehrano in zavarovanje.

Udeleženec se lahko med prakso ali pred njo udeleži jezikovnega tečaja (v primeru prakse, daljše od enega meseca = 30 dni), ki pa ne more nadomestiti strokovne prakse.

Pogoj za dodelitev denarne podpore iz programa Erasmus+ je potrdilo o opravljeni strokovni praksi v tujini; potrdil o izdatkih (računov itd.) ni potrebno predložiti.

Kontakti:
V Sloveniji:
Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS
T: +386-1-620-94-50
E-pošta: info@cmepius.si
http://www.cmepius.si/vzu/leonardo.aspx
http://www.e-neo.si/si/studiozno/arhiv/leonardo-da-vinci-delovna-praksa/

V Avstriji:
OeaD – Nationalagentur Lebenslanges Lernen in/ali IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch)


Prostovoljno socialno leto v Avstriji


Avstrijski projekt Prostovoljno socialno leto (Freiwilliges Soziales Jahr – FSJ) omogoča mladim, starejšim od 18 let, da za obdobje 10 oz. 11 mesecev opravljajo različne dejavnosti, vključno s pedagoškim spremstvom in izobraževalnim programom v ustanovah socialnega skrbstva in se tako seznanijo z delom na tem področju.

Ciljna skupina:
Mladi, stari med 18 in 24 let (tudi iz drugih držav članic Evropske unije).
Pogoj je dobro znanje nemškega jezika.
Za kandidate iz tujine je ponudba omejena, ker na vseh lokacijah ni zagotovljena brezplačna nastanitev, zato pridejo v poštev zgolj lokacije z ustrezno ponudbo.

Obseg dela:
Tedenski obseg dela znaša 34 ur.
Ustanove, v katerih je možno opraviti prostovoljno socialno delo, so npr. domovi za starejše in nego starejših, centri za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, vrtci, stanovanjske skupine za mlade, mladinski centri in centri za brezdomce.

Kaj dobite:
Prostovoljno socialno leto udeležencem nudi: mesečno žepnino v višini 225,00 € neto, socialno zavarovanje, izobraževanja, pedagoško oskrbo in podporobrezplačno nastanitev ali povračilo potnih stroškov (v kolikor nastanitev ni možna) ter brezplačno prehrano (v času delovne prakse).

Prošnje in kontakti:
Prijava z ustrezno prijavnico, življenjepis, fotografija, zdravniško potrdilo.
Po prejetju prijavne dokumentacije se kandidata povabi na celodnevni razgovor v eno od avstrijskih regionalnih enot

Več o ciljni skupini, financiranju in kontaktih najdete tukaj: FSJ


 

 

 

Evropska prostovoljska služba


Evropska prostovoljska služba (EVS) nudi mladim (med 17. in 30. letom starosti) možnost celoletnega bivanja v tujini (npr. v Avstriji ali Sloveniji) in se tam udeležujejo dobrodelnih projektov ali organizacij. Posebna predznanja niso potrebna in seznam prostovoljskih projektov je raznolik (npr. pomoč v mladinskih centrih, delo z ljudmi s posebnimi potrebami, projekti na področju naravovarstva, medijev itd.).

Več o o trajanju, financiranju in kontaktih najdete tukaj: EVS

Trajanje: Evropska prostovoljska služba traja načeloma do dvanajst mesecev; v nekaterih primerih je možna tudi udeležba pri krajših projektih (od dveh tednov do dveh mesecev).

Kaj dobite: Preko programa Erasmus+ (Mladi v akciji – Ključni ukrep 1) napotitvene organizacije v domovini sofinancirajo potne stroške, sklenejo ustrezno zavarovanje in organizirajo pripravljalni trening, organizacije sprejemnice v tujini pa zagotavljajo nastanitev, prehrano, jezikovni tečaj, žepnino in mentorstvo.

Kontakti in nadaljnje informacije za Avstrijce: Jugend in Aktion

Za Slovence: Mladi v akciji

Podatki o možnih projektih: Youthvolounteering