MOŽNOSTI ŠTUDIJA V AVSTRIJI

Želite delno ali v celoti študirati v Avstriji? Na tem mestu najdete številne informacije na to temo.

Splošne informacije o študiju v Avstriji

  • Splošne informacije, novice, zakoni, finančne podpore, informacijske točke, statistike, pravni in drugi nasveti, študij in delo, namestitve itd.etc nudijo:

Zvezno ministrstvo za znanost, raziskovanje in gospodarstvo | BMWFW

  • Različne informacije na temo študij v Avstriji in novice ter tudi spletne povezave, npr. glede nostrifikacij, itd. najdete na: bmwfw_studium

  • Vse o zakonih, informacijskih točkah, finančnih podporah, statistikah in pripadajočih kontaktihnajdete na: bmwfw_studium_studieren_in_oesterreich

Avstrijska služba  za akademsko izmenjavo | OeAd

  • Avstrijska služba za akademsko izmenjavo (OeaD) v poglavju »Dobrodošli v Avstriji« nudi koristne informacije o izobraževanju in raziskovalni dejavnosti, štipendijah in podporah, pravne in druge nasvete, o študentih in alumnih, dodiplomskih študijskih programih: tukaj

  • Tudi na spletnem portalu »Study in Austria« Avstrijske službe za akademsko izmenjavo najdete splošne informacije o študiju v Avstriji (informacije o študijskih programih, štipendijah, raziskovalnem sodelovanju itd.): studyinaustria

  • Namestitve Informacije o namestitvenih možnostih v domovih in študentskih domovih Avstrijske službe za akademsko izmenjavo (OeaD) na Dunaju, v Gradcu, Salzburgu, Innsbrucku, Linzu in Celovcunajdete na housing.

Euraxess

  • Za raziskovalce-doktorande – informacije in nasvete o prostih delovnih mestih, finančnih podporah za raziskovalno delo ter o pravnih, davčnih, administrativnih in kulturnih vprašanjih najdete tukaj.


Najpomembnejše publikacije za tuje študente, ki želijo študirati v Avstriji

Informacijska brošura za tuje študente

  • Study guide: Informacijska brošura za tuje študente, ki se zanimajo za študij v Avstriji, s seznamom vseh v Avstriji ponujenih programov (v angleškem jeziku)

Pregled ponudbe študijskih programov in pomembni naslovi

  • seznam in kratka predstavitev vseh avstrijskih univerz, visokih strokovnih šol, pedagoških visokih šol in zasebnih univerz: uni_asutria

Informacije na temo študirati in delati v Avstriji

  • Brošura »Študij in delo v Avstriji«. Informacijska brošura Avstrijskega sklada za integracijo ponuja tujim študentom vse pomembne informacije o študijskem bivanju v Avstriji, o delu med študijem ter o iskanju zaposlitve po končanem študiju

Brezplačno brošuro (v nemškem ali angleškem jeziku) lahko naročite na naslovupr@integrationsfonds.at ali si jo prenesete na vaš računalnik na tej povezavi: brošura


Izbira študijskega programa

Seznam (v angleškem jeziku) vseh študijskih programov avstrijskih univerz, zasebnih univerz, visokih strokovnih šol in pedagoških visokih šol.
Spletna stran Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo (BMWFW) nudi pomoč pri izbiri primernega študijskega programa in programov izobraževanja in usposabljanjaStudienwahl
 

Ponudba študijskih in izobraževalnih programov

Na tem mestu najdete spletne povezave k avstrijskim univerzam in njihovi ponudbi.

Jam music lab - prva dunajska privatna fakulteta za jazz in popularno glasbo. _pfd

Ponudba študijskih in izobraževalnih programov Diplomatske akademije na Dunaju | DAK

Diplomatska akademija na Dunaju nudi podiplomske študijske programe in ti. »Executive Training Programmes« za absolvente univerz in visokih šol vseh smeri.

Več info: da_vienna

 

Štipendije in finančne podpore

Podrobnejše informacije o štipendijah in finančnih podporah so vam na voljo tukaj.