Naše poslanstvo

Čezmejne kulturne vezi

Sosednji državi in članici Evropske unije Slovenija in Avstrija povezuje več stoletja dolga skupna zgodovina in tudi posebno dejstvo, da se na obeh straneh meje govori slovenščina. To je bilo v preteklosti in mestoma tudi v sedanjosti povod za marsikatero napetost v medsosedskih odnosih, a istočasno obe državi povezujejo tesni in raznoliki odnosi na področju kulture. Avstrijski kulturni forum, ki je leta 2001 nasledil leta 1990 ustanovljeni oddelek za kulturo pri Avstrijskem generalnem konzulatu, je dejaven na vseh področjih kulturnega dialoga. Zaradi pomanjkanja lastnih prireditvenih prostorov Avstrijski kulturni forum sodeluje izključno s slovenskimi projektnimi partnerj. To sodelovanje s številnimi partnerji in institucijami nepretrgano in zelo uspešno potekaže več let. Avstrijski kulturni forum pri tem podpira projekte z vseh področjih kulture, zlasti likovne umetnosti, arhitekture, glasbe, plesa, gledališča in književnosti. Omeniti velja tudi plodno sodelovanje z deželnima vladama avstrijske Koroške in Štajerska ter z oddelkoma za kulturo njunih glavnih mest Celovca in Gradca. Regija posebne simbolične vrednosti je tromeja med Slovenijo, Avstrijo ter Italijo in kot takšna pravzaprav kliče k tristranskemu in večstranskemu sodelovanju na področju kulture in znanosti. Iz tega razloga si Avstrijsko kulturni forum prizadeva tudi za tesno sodelovanje s kulturnimi inštitucijami v Sloveniji, združenih v mreži evropskih kulturnih organizacij EUNIC (European Union National Institutes for Culture).