Back to All Events

Branje | Brigitte Dalinger | Theater in Wien: Fokus 1900–193

  • Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 160 Koroška cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Oddelek za germanistiko v  sodelovanju z Avstrijsko čitalnico in Avstrijskim kulturnim forumom iz Ljubljane prireja v sredo, 25. aprila  2018, ob 13.15, v 2.12 FF UM predavanje doc. dr. Brigitte DALINGER (Univerza na Dunaju) z naslovom Theater in Wien: Fokus 1900–1938

Doc. dr. Brigitte Dalinger predava teorijo in zgodovino nemškega gledališča na Inštitutu za gledališče, film in medije  Univerze na Dunaju. Raziskovalno se ukvarja  z avstrijskim gledališčem 19. in 20. stoletja, predvsem z  gledališčem  iz obdobja moderne, avantgarde, eksila in iz časa nacizma, s posebnim poudarkom na judovskih gledaliških likih in  Judih kot nosilcih  gledališke kulture  v getih in koncentracijskih taboriščih, raziskuje pa tudi nacistično krajo knjig in njihov restitucijo. Pred izidom je  monografija Theater unter NS-Herrschaft. Begriffe, Praxis, Wechselwirkungen.