Back to All Events

Mednarodne posledice prve svetovne vojne v Srednji Evropi | Slovensko-avstrijska konferenca o diplomatski zgodovini


Program

21. oktober 2019 (Atrij ZRC SAZU - Novi trg 2, Ljubljana

17:00   Začetek konference: pozdravni nagovori

             dr. Petra Svoljšak ZIMIK ZRC SAZU

            mag. Sigrid Berka, avstrijska veleposlanica v Republiki Sloveniji

17:15   Predstavitev knjige dr. Rudolfa Agstnerja: Handbuch des k. (u.) k. Konsulardienstes

            dr. Franc Rozman, dr. Brigitte Agstner, dr. Petra Svoljšak, dr. Andrej Rahten

22. oktober 2019 (Grad JABLE, Grajska cesta 1, Mengeš)

              9:00   Pozdravni nagovor: mag. Katja Geršak, direktorica CEP

              9:10 – 11:00 Nastanek versajskega sistema in Srednja Evropa | predsedstvo: dr. Petra Svoljšak

                            9:10 dr. Andrej Rahten: Slovenskoavstrijsko razhajanje po razpadu habsburške monarhije

              9:30 dr. Kurt Bednar: Wilson in Srednja Evropa

             9:50 dr. Gorazd Bajc: Geneza in posledice Londonskega memoranduma 1915

            10:10 dr. Gregor Antoličič: Pariška mirovna konferenca in Slovenci

10:30–11:00  Razprava

11:00–11:30  Odmor za kavo

11:30–13:20  Manjšinjsko vprašanje v Srednji Evropi med obema vojnama , predsedstvo:

                        dr. Gregor  Antoličič

           11:30   dr. Maša Kovič-Dine: Mednarodnopravni vidiki manjšinske zaščite v     versajskem  sistemu   

            11:50  dr. Danijel Grafenauer: Srednjeevropske manjšine med obema vojnama

            12:10  dr. Martha Stocker: Manjšina v totalitarni državi – primer Južne Tirolske

            12:30  mag. Peter Fritz: Na predvečer stote obletnice koroškega plebiscit

12:50–13:20  Razprava in zaključne besede

Organizatorji:

• Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

• Avstrijsko veleposlaništvo/ Avstrijski kulturni forum v Ljubljani

• Koordinacijski odbor za raziskovanje diplomatske zgodovine

Organizacijski odbor:

• dr. Andrej Rahten

• dr. Petra Svoljšak

• Andreas Pawlitschek

• dr. Gregor Antoličič

• mag. Barbara Šterbenc Svetina