Back to All Events

Mednarodni pravni promet: Slovenija – Avstrija v evropskem okviru


  • Pravna fakulteta 2 Poljanski nasip Ljubljana, Ljubljana, 1000 Slovenia (map)

Avstrijski predavatelji: Dr. Claudia Rudolf, Dr. Philipp Klausberger in DDr. Christoph Schmetterer

Kolokvij za pravnike in specializirane prevajalce bo obravnaval sledeče teme:

·        mednarodno gospodarsko pravo v luči svobode ustanavljanja in izvajanja storitev na primeru finančnih storitev

·        sodelovanje v kazenskih zadevah znotraj Evropske unije

·        avstrijska pravna ureditev zakonske zveze in partnerske skupnosti; mednarodno pravo o razvezah in o dedovanju na primeru slovensko-avstrijskih zvez

 

Dr. Philipp Klausberger | Mednarodno gospodarsko pravo v luči svobode ustanavljanja in izvajanja storitev na primeru finančnih storitev

Internet je bistveno poenostavil čezmejno finančno poslovanje. Če so v preteklosti tuji pravni subjekti za finančno poslovanje potrebovali fizične predstavnike ali predstavništva, se danes lahko številni posli sklepajo preko interneta. Predavanje bo na kratko predstavilo, pod katerimi pogoji pravni subjekti iz drugih držav članic v Avstriji lahko ponujajo svoje storitve.

 

DDr. Christoph Schmetterer | Sodelovanje v kazenskih zadevah znotraj Evropske unije

V novem tisočletju je Evropska unija sprejela posebne pravne inštrumente za sodelovanje med državami članicami pri kazenskem pregonu, kot npr. evropski preiskovalni nalog in evropski nalog za prijetje. Avstrija je ta inštrumenta uveljavila z Zveznim zakonom o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije. Predavatelj bo na kratko orisal ta inštrumenta s posebnim poudarkom na avstrijski pravni terminologiji.

 

Dr. Claudia Rudolf | Avstrijska pravna ureditev zakonske zveze in partnerske skupnosti; mednarodno pravo o razvezah in o dedovanju na primeru slovensko-avstrijskih zvez

Povečana mobilnost znotraj Evropske unije se odraža tudi v večjem številu slovensko-avstrijskih partnerskih zvez. Rudolfova predstavlja oblike avstrijskih partnerskih zvez, jih primerja s slovensko zakonodajo ter predstavlja pravo, ki se uporablja pri končanju zveze v primeru razveze ali smrti enega od partnerja.