SODELOVANJE S KULTURNIM FORUMOM

Kulturni forum v Ljubljani skupaj s številnimi partnerji letno organizira okoli 100 kulturnih in znanstvenih prireditev  v Sloveniji. Posebno pozornost  namenjamo trajnostnim  temam globalnega in evropskega značaja. Prednost imajo predvsem vsi tisti projekti,  ki podpirajo ženske v umetnosti in kulturi ter  mlade, še neuveljavljene avstrijske umetnike in umetnice. Pogoj za sodelovanje je konkretna povezava z Avstrijo in izvedba projekta/ prireditve v Sloveniji.

Povpraševanja za sodelovanje prosim pošljite izključno na  eektronski  naslov: laibach-kf@bmeia.gv.at.

Povpraševanje je potrebno oddati v naslednjih časovnih okvirjih:

 • Za izvedbo projekta v časovnem obdobju od januarja do aprila: do 1. oktobra prejšnjega leta

 • Za izvedbo projekta v časovnem obdobju od maja do avgusta: do 1. februarja

 • Za izvedbo projekta v časovnem obdobju od septembra do decembra: do 1. junija

Povpraševanj, poslanih izven določenih terminov, žal ne bomo mogli upoštevati. Poslano povpraševanje še ne pomeni avtomatskega sodelovanja s Kulturnim forumom. Prosimo, da pri oddajanju povpraševanja upoštevate pogoje za sodelovanje, navedene na začetku in potrebne informacije, ki bodo utemeljile vaš zahtevek.


Pogoji za sodelovanje:

 1. V primeru podpore s strani Avstrijskega kulturnega foruma je obvezno izpostaviti logotip KF-a na vseh natisnjenih in digitalnih materialih, ki bodo uporabljeni v oglaševalske namene (plakati, zloženke, vabila, elektronske najave dogodkov, socialni mediji).  V tem kontekstu je nujno potrebno izpostaviti, da se projekt izvaja v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom oz. v socialnih medijih uporabiti hashtag #akfljubljana ali @akf.ljubljana.

 2. Tiskani materiali: pred tiskom pošljite datoteke v pregled. Ko so materiali stiskani, pa vas prosimo, da nam pošljete vsaj en (1) izvod.

 3. Neposredno po zaključku prireditve (najkasneje v roku dveh tednov, pri decembrskih dogodkih neposredno po zaključku) je Avstrijskemu kulturnemu forumu potrebno dostaviti sledeče:

  a) Seznam medijskih odzivov (tiskani mediji, televizija, radio, splet; navedba datuma objave in ime medija). Potrebno je posredovati skenirano objavo oz. internetno povezavo objave.

  b) Število prisotnih na dogodku (pri razstavah je treba navesti skupno število obiskovalcev, vključno s številom obiskovalcev na otvoritvi). 

  c) Reakcije obiskovalcev (če so znane)

  d) Skupen strošek projekta

  e) Ostali partnerji projekta

 4. V primeru nespoštovanja zgoraj navedenih pogojev Avstrijski Kulturni forum lahko prekliče odobrena sredstva.

Potrebne informacije za skupno sodelovanje.

Za vsa dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko e-pošte (laibach-kf@bmeia.gv.at).