SUBVENCIJE, RAZPISI & NAGRADE, TEKMOVANJA IN NATEČAJI

RAZPISI IN NAGRADE

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel

Področje: Inštitut Ludwiga van Beethovna išče skladbe za klavir, ki so primerna za otroke in mladostnike in so zato tehnično manj zahtevna.
Rok za prijave: 15. 08. 2018
Trajanje: od 4. do 7. februarja 2019

Pogoji za sodelovanje: 

  • Upravičenci: vsi skladatelji/skladateljice, ki so rojeni/e po 15.08.1978, razen bivših nagrajencev tekmovanja
  • Zgolj ne objavljene in še ne uprizorjene kompozicije
  • Popolne partiture in ne deli
  • Zasedba: klavir
  • Dela naj izvajajo otroci ali mladostniki
  • Dolžina: 6 do 15 minut

Več info4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel 


SPLOŠNE SUBVENCIJE

Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.


Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo | SI-AT

Programsko obdobje: 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije.


Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji/ roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več info: bka


PROGRAM SUBVENCIJ DANCE ON TOUR

Kaj je DANCE ON TOUR?

DANCE ON TOUR je  skupni projekt Tanzquartirja Wien in Zveznega ministrstva za Evropo, intergacijo in zunanje zadeve, ki podpira gostovanja avstrijskih plesalcev, performerjev in  ansamblov.

Komu je namenjen projekt DOT/ kdo se lahko prijavi?

Projekt DOP je namenjen podpori avstrijskih umetnikov in ansamblov. Prijavijo se lahko v Avstriji bivajoči umetniki in ansambli in pa tuje institucije, ki jih gostijo.

V katerih državah se lahko izvajajo subvencionirani projekti?

Subvencioniranje gostujočih umetnikov in ansamblov se nanaše na sledeče države Srednje, Vzhdne in Južne Evrope:

Nemčija, Poljska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska, Švica, Lihtenštajn, Italija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Grčija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Srbija, Turčija, Ukrajina, Belorusija

Kako se lahko prijavite za subvencijo?

Prijavitelj (umetnik/ca, ansambel ali gostujoča inštitucija) izpolni potreben formular za podprtje gostujočega projekta. V primeru odobritve sredstev se prijavitelju sporoči nadaljnji potek sodelovanja.

Kdaj se lahko prijavite?

Prijavo lahko pošljete takoj, najkasneje dva tedna pred samo prireditvijo. Denarna pomoč bo odobrena v drugi polovici leta 2018. Prireditev se mora prav tako izvesti v drugi polovici leta 2018, od 1.7. do 31.12.2018.

Prijavnice:

Prijavnica za umetnike: Antragsformular für Künstler_innen

Prijavnica za gostitelje: Antragsformular für Veranstalter_innen

Logos DANCE ON TOUR

 

Več info: dance_on_tour