SUBVENCIJE, RAZPISI & NAGRADE, TEKMOVANJA IN NATEČAJI

SUBVENCIJE IN RAZPISI


Mednarodni razpis „Arhitektura.Film.Poletje 2018“
Open Air arhitekturni festival avgusta 2018 v Muzejski četrti na Dunaju

Področje: Iščejo se dokukmentarni, ekperimentalni in animirani filmi na temo, „iz starega novo“. Razpis se navezuje na načine (so)bivanja v prihodnosti. Fokus naj bo predvsem na uporabi obstoječe in oživitev prazne infrastrukture v urbanem in podeželskem okolju.
Rok za prijave: 28. 02. 2018
Prijava: 

  • izpolnjen prijavni obrazec
  • film (kompatibilen z VLC predvajalnikom) – preko povezave, ki omogoča predogled, ali preko WeTransfer-ja ali podobnih aplikacij
  • naslov: ga. Lene Benz, benz@azw.at

Več info: Arhitektura.Film.Poletje 2018


RAZPISI IN NAGRADE

TEKMOVANJA IN NATEČAJI

4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel

Področje: Inštitut Ludwiga van Beethovna išče skladbe za klavir, ki so primerna za otroke in mladostnike in so zato tehnično manj zahtevna.
Rok za prijave: 15. 08. 2018
Trajanje: od 4. do 7. februarja 2019

Pogoji za sodelovanje: 

  • Upravičenci: vsi skladatelji/skladateljice, ki so rojeni/e po 15.08.1978, razen bivših nagrajencev tekmovanja
  • Zgolj ne objavljene in še ne uprizorjene kompozicije
  • Popolne partiture in ne deli
  • Zasedba: klavir
  • Dela naj izvajajo otroci ali mladostniki
  • Dolžina: 6 do 15 minut

Več info4. Glasbeno tekmovanje za skladatelje Maurico Kagel 


SPLOŠNE SUBVENCIJE

Neposredne subvencije Avstrijskega kulturnega foruma

Za informacije o subvencijah se lahko obrnete neposredno na Avstrijski kulturni forum v Ljubljani. Predpogoj za pridobitev subvencije je neposredna povezanost teme z Avstrijo ter izvedba projekta/prireditve v Sloveniji.

Poleg dvostranskih vsebin se pri izbiri projektov osredotočamo na teme regionalnega, evropskega in globalnega pomena, ki so trajnostno naravnane. Prioritetne vsebine najdete pod “aktualne teme“.


Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo | SI-AT

Programsko obdobje: 2014 – 2020

Za čezmejne projekte na področjih gospodarstva, sociale (vključno z izobraževanjem in kulturo) in okoljske politike je možno zaprositi za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (nekdanji projekti INTERREG). Cilji so trajnostni teritorialni razvoj, pospešitev medregionalnega sodelovanja in izmenjava izkušenj.

Programsko območje: v Sloveniji: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska in Osrednjeslovenska; v Avstriji: Vzhodna Štajerska, Zahodna in Južna Štajerska, Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod, Celovec – Beljak, Spodnja Koroška, Zgornja Koroška in Južno Gradiščansko.

Za sredstva lahko zaprosijo partnerji iz Slovenije in Avstrije.


Dodatek za kritje prevajalskih stroškov avstrijskega Urada zveznega kanclerja:

Dodatek za kritje prevajalskih stroškov: Avstrijski Urad zveznega kanclerja nudi tudi klasične podpore v obliki dodatka za kritje prevajalskih stroškov, za katere lahko zaprosijo tuje založbe.
Pogoji/ roki: Po možnosti popolne vloge (vlogo za podporo, stroškovni načrt, licenčno in prevajalsko pogodbo, seznam prevodov prevajalcev) lahko založbe pred tiskom prevoda naslovijo na Oddelek za književnost Urada zveznega kanclerja.
Več info: Urad avstrijskega kanclerja – Umetnost in kultura