Avstrijska baza podatkov o subvencijah in štipendijah za raziskovalno dejavnost

Povezava: Baza podatkov


Program Joint Excellence In Science AND Humanities (JESH) – razpis 2019

Področje: Program Joint Excellence In Science Humanities (JESH) Avstrijske akademije znanosti omogoča povezovanje posameznih znanstvenikov na najvišji ravni. Program JESH raziskovalcem krije bivalne stroške od najmanj dveh mesecev (60 dni) do največ šest mesecev (180 dni). Drugih projektnih stroškov ter že obstoječa sodelovanja program ne podpira.

Rok za prijavo: 15.04.2019

Pogoji/ upravičenci: Razpis je namenjen znanstvenikom, ne glede na njihovo državljanstvo, ki so v zadnjih desetih letih doktorirali in stalno prebivajo v Avstriji ali v eni od drugih izbranih držav (med drugim v Sloveniji). Prav tako morajo biti zaposleni na raziskovalni ustanovi izbrane države ali na do razpisa upravičeni avstrijski univerzi ali raziskovalni ustanovi Avstrijske akademije znanosti.

Več informacij: stipendien.oeaw


EURAXESS - Researchers in Motion

Kaj: Štipendije in podpore za mlade raziskovalce na doktorskem nivoju .
Povezava: Mednarodne podpore in Podpore Evropske Unije


Program Elise Richter

Kdo: Sklad za spodbujanje znanstvenega raziskovanja (FWF)
Kje: Avstrija
Področje: Visoko kvalificirani raziskovalci vseh smeri, ki si prizadevajo za akademsko kariero
Trajanje/roki: 12 – 48 mesecev; letno dva razpisa (spomladi in jeseni).
Pogoji/upravičenci: Znanstveniki, ki so v zadnjih 10 letih najmanj 3 leta bivali v Avstriji, ustrezne postdoktorske izkušnje v Avstriji ali tujini, mednarodna znanstvena publikacijska dejavnost, priprave za načrtovani raziskovalni projekt/načrtovano habilitacijo, brez starostne omejitve

Več info: FWF