Avstrijska baza podatkov o subvencijah in štipendijah za raziskovalno dejavnost

Povezava: Baza podatkov


NATEČAJ ZA PESNIŠKI DUO 2019

Pogoji za prijavo: Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji in skladateljice vseh nacionalnosti. Prav tako se lahko prijavijo osebe brez državljanstva.

Starostna omejitev: 38 let, rojeni po 27. februarju 1981

Rok za prijavo: 30.4.2020

Nagrada: 2.500 €

Prijavite lahko naslednje kompozicije: Duo petje in klavir. Skladba lahko traja največ 3-4 minute.

Za upesnitev je na voljo 12 pesmi (v delih ali celoti).  Avtorici pesmi sta madžarska pisateljica Kinga Tóth, ki je od septembra 2018 do avgusta 2019 bila graška mestna pisateljica,  in pa kubanska pisateljica Alessandra Molina, ki je od avgusta 2006 do avgusta 2007 kot avtorica v eksilu živele in delovala v Gradcu.

Več informacij: relaunch_schubert


NATEČAJ ZA KLAVIRSKI TRIO 2019

Pogoji za prijavo: Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji in skladateljice vseh narodnosti. Prav tako se lahko prijavijo osebe brez državljanstva.

Starostna omejitev: 38 let, rojeni po 27. februarju 1981

Rok za prijavo: 26.2.2020

Nagrada: 5.000 €

Prijavite lahko kompozicije za klavirski trio, violino in violončelo. Maksimalna dolžina skladbe: 15 minut.

Več informacij: relaunch_schubert


Razpis za 14. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta 2019 za violino, klavir in rog

Področje: Od 1. do 15. februarja 2020 Univerza v Salzburgu Mozarteum prireja 13. Mednarodno tekmovanje Wolfganga Amadeusa Mozarta (tekmovanje za violino, klavir in rog.

Rok za prijavo: 19.08.2019

Pogoji/upravičenci: Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti.Tekmovanja se lahko udeležilo osebe rojene leta 1988 ali kasneje. Prijavljene osebe ne smejo biti mlajše od 15. let.

Nadaljnje informacije o pogojih tekmovanja najdete in obrazec za prijavo: uni_mozarteum


Program Joint Excellence In Science AND Humanities (JESH) – razpis 2019

Področje: Program Joint Excellence In Science Humanities (JESH) Avstrijske akademije znanosti omogoča povezovanje posameznih znanstvenikov na najvišji ravni. Program JESH raziskovalcem krije bivalne stroške od najmanj dveh mesecev (60 dni) do največ šest mesecev (180 dni). Drugih projektnih stroškov ter že obstoječa sodelovanja program ne podpira.

Rok za prijavo: 15.04.2019

Pogoji/ upravičenci: Razpis je namenjen znanstvenikom, ne glede na njihovo državljanstvo, ki so v zadnjih desetih letih doktorirali in stalno prebivajo v Avstriji ali v eni od drugih izbranih držav (med drugim v Sloveniji). Prav tako morajo biti zaposleni na raziskovalni ustanovi izbrane države ali na do razpisa upravičeni avstrijski univerzi ali raziskovalni ustanovi Avstrijske akademije znanosti.

Več informacij: stipendien.oeaw


EURAXESS - Researchers in Motion

Kaj: Štipendije in podpore za mlade raziskovalce na doktorskem nivoju .
Povezava: Mednarodne podpore in Podpore Evropske Unije


Program Elise Richter

Kdo: Sklad za spodbujanje znanstvenega raziskovanja (FWF)
Kje: Avstrija
Področje: Visoko kvalificirani raziskovalci vseh smeri, ki si prizadevajo za akademsko kariero
Trajanje/roki: 12 – 48 mesecev; letno dva razpisa (spomladi in jeseni).
Pogoji/upravičenci: Znanstveniki, ki so v zadnjih 10 letih najmanj 3 leta bivali v Avstriji, ustrezne postdoktorske izkušnje v Avstriji ali tujini, mednarodna znanstvena publikacijska dejavnost, priprave za načrtovani raziskovalni projekt/načrtovano habilitacijo, brez starostne omejitve

Več info: FWF