Avstrijska baza podatkov o subvencijah in štipendijah za raziskovalno dejavnost

Povezava: Baza podatkov


Simpozij MUSEOEUROPE 2019

17.- 19.OKTOBER

TEKSTIL, KULTURA OBLAČENJA IN MODA

Museoeurope 2019 se posveča tekstilu, kulturi oblačenja in modi. Vzpostavlja povezave med vlogo in pomenom kulture oblačenje in mode v likovni umetnosti, estetiki, kulturi in vsakdanjem življenju, tako v preteklosti kot v sodobnosti, pozornost namenja tekstilnim materialom in tehnologiji od začetkov razvoja do sodobnih inovacij, se spogleduje s tradicijo in obrtjo ter izpostavlja dobre prakse v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

Več informacij in navodila za prijavo najdete na naslednji povezavi: http://museum-mb.si/museo-europe/


EURAXESS - Researchers in Motion

Kaj: Štipendije in podpore za mlade raziskovalce na doktorskem nivoju .
Povezava: Mednarodne podpore in Podpore Evropske Unije


Program Elise Richter

Kdo: Sklad za spodbujanje znanstvenega raziskovanja (FWF)
Kje: Avstrija
Področje: Visoko kvalificirani raziskovalci vseh smeri, ki si prizadevajo za akademsko kariero
Trajanje/roki: 12 – 48 mesecev; letno dva razpisa (spomladi in jeseni).
Pogoji/upravičenci: Znanstveniki, ki so v zadnjih 10 letih najmanj 3 leta bivali v Avstriji, ustrezne postdoktorske izkušnje v Avstriji ali tujini, mednarodna znanstvena publikacijska dejavnost, priprave za načrtovani raziskovalni projekt/načrtovano habilitacijo, brez starostne omejitve

Več info: FWF