ŠTIPENDIJE IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

REDNE ŠTIPENDIJE

Baza podatkov o štipendijah »scholarships.at«
Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in gospodarstvo

Kaj: Informacije o štipendijah – študijsko bivanje in raziskovanje v tujini, prakse, poletne šole
Povezava: Baza podatkov


Avstrijska baza podatkov o štipendijah in subvencijah za raziskovalno dejavnost

Povezava: Baza podatkov


Štipendije OeAD-ja
(Österreichischer Austauschdienst/Avstrijske službe za akademsko izmenjavo)

Kaj: Štipendije in podpore za študente in raziskovalce, ki jih zanima študij in raziskovanje v Avstriji.
Povezava: OeAD – štipendije in podpore za raziskovalno dejavnost


EURAXESS - Researchers in Motion

Kaj: Štipendije in podpore za mlade raziskovalce na doktorskem nivoju .
Povezava: Mednarodne podpore in Podpore Evropske Unije


Raziskovalne štipendije Avstrijskega sklada za integracijo (ÖIF)- Razikovalna nagrada ÖIF 2018

Kdo: Avstrijski sklad za integracijo (ÖIF)
Kje: Avstrija
Področje: Podpore za znanstveno-raziskovalno delo na področju migracije in/ali integracije migrantov ali beguncev.
Trajanje/roki: Prijave v elektronski obliki so možne takoj do vključno 30. septembra 2018, in sicer na katerikoli fakulteti ali visoki strokovni šoli v Avstriji.
Pogoji/upravičenci: Absolventi avstrijskih univerz in visokih strokovnih šol.
Več info: Stipendium


Program Elise Richter

Kdo: Sklad za spodbujanje znanstvenega raziskovanja (FWF)
Kje: Avstrija
Področje: Visoko kvalificirani raziskovalci vseh smeri, ki si prizadevajo za akademsko kariero
Trajanje/roki: 12 – 48 mesecev; letno dva razpisa (spomladi in jeseni).
Pogoji/upravičenci: Znanstveniki, ki so v zadnjih 10 letih najmanj 3 leta bivali v Avstriji, ustrezne postdoktorske izkušnje v Avstriji ali tujini, mednarodna znanstvena publikacijska dejavnost, priprave za načrtovani raziskovalni projekt/načrtovano habilitacijo, brez starostne omejitve

Več info: FWF


Štipendija Richarda Plaschka

Kdo: Center za mednarodno sodelovanje in mobilnost (ICM) OeAD-ja
Kje: Avstrija
Področje: Raziskovalna štipendija za zgodovinske znanosti, humanistične vede, teologijo, jezikovne in književne vede
Trajanje/roki: semestrska ali letna štipendija oz. raziskovalna štipendija, 4 – 9 mesecev, v primeru uspešnega zaključka možnost podaljšanja na 18 mesecev
Rok za prijavoNOVO: 2-krat letno: 1. marec in 15. september
Pogoji/upravičenci: Podiplomski in podoktorski znanstveniki zgodovinskih znanosti, humanističnih ved, teologije, jezikovnih in književnih ved
Več infoOEAD


Franz-Werfel-Stipendium

Kdo: OeAD-GmbH/ICM po naročilu in iz sredstev Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW)
Kje: Avstrija
Področje: Humanistične vede, Jezikovne in literarne vede
Trajanje/roki: Semestrske in/ali letne štipendije Raziskovalne štipendije (4 do 9 mesecev). Rok oddaje prošenj – NOVO: 2-krat letno: 1. marec in 15. september.
Pogoji/upravičenci: Za mlade univerzitetne predavatelje in predavateljice nemškega jezika in avstrijske literature (podiplomski in postdoktorski študentje/-ke, raziskovalci/-ke.
Več info: OAED


Štipendijski program Ernsta Macha - po svetu

Kdo: OeAD-GmbH/ICM po naročilu in iz sredstev Zveznega ministrstva za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW).
Kje: Avstrija NOVO! Prijave na razpis so odslej možne tudi za privatne univerze.
Področje: Naravoslovne vede in tehnične znanosti, humana medicina, zdravstvene vede, agronomija, socialne vede humanoistične vede in umetnost.
Trajanje/roki: Semestrske in/ali letne štipendije (1-9 mesecev). Prijave za študijsko leto 2016/17 predvidoma v začetku marca 2016
Pogoji/upravičenci: Podiplomski in podoktorski študenti
Več info: OAED


Štipendije Milene Jesenske 2018/2019 za novinarje

Področje: IWM – Inštitut za humanistične študije na Dunaju razpisuje trimesečne delovne štipendije za evropske novinarje na področju kulture, namenjene poglobljenemu raziskovanju želene tematike.
Rok za prijave: 24. 02. 2018
Trajanje: 3 mesece v obdobju med julijem 2018 in junijem 2019

Štipendija vključuje: 

  • trimesečno bivanje na Dunaju
  • pisarno z lastnim dostopom do elektronske pošte in interneta, upravnih in raziskovalnih -ustanov ter druge brezplačne storitve
  • 2.500 € mesečno
  • do 1.900 € potnih stroškov za raziskovalna potovanja v sosednje države

Pogoji za sodelovanje / upravičenci: novinarji z izkušnjami in strokovnimi prispevki v tiskanih medijih, radiu, televiziji ali spletnih medijih.
Več info: IWM Inštitut za humanistične študije na Dunaju


 

 

 

Književna štipendija “Mestni pisar / Mestna pisarka“ mesta Gradec 2018/2019

Področje: Mesto Gradec za obdobje od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019 razpisuje književno štipendijo “Mestni pisar / Mestna pisarka“. Štipendija je namenjena pisateljem in pisateljicam, ki v svojih delih izpričujejo inovativnost in sodobnost, estetsko in jezikovno kakovost, pristnost ter umetniško izvirnost.
Rok za prijave: 31.3.2018 (datum poštnega žiga)
Časovni okvir: od septembra 2018 do avgusta 2019

Pogoji/ upravičenci: 

  • Kulturna in jezikovna bližina oz. povezanost z Gradcem
  • Zaželeno je osnovno znanje nemškega jezika, ki pa ni odločilno
  • Najmanj ena samostojna književna publikacija (ne v samozaložbi) ali pet nesamostojnih publikacij v časopisih ali zbornikov ali dve natiskani ali posneti radijski igri ali eno uprizorjeno ali natiskano odrsko delo

Nadaljnji pogojiglej tukaj 
Več informacij / Obrazci za prijavo: Kultur Graz